Zawartość

Szkoły artystyczne respektują prawo rodziców do powtórzenia II klasy przez dzieci urodzone w II połowie 2008 r.

Data: 
2016-07-11

Dzieci urodzone w II połowie 2008 r. mogą na wniosek rodziców powtarzać II klasę. Jednak przepis ten nie dotyczy uczniów szkół artystycznych.

Rzecznik interweniował w ich sprawie i Minister Kultury wyjaśnił, że choć faktycznie nie ma takich przepisów, to dyrektorzy szkół artystycznych zostali uczuleni na problem. Ministerstwo dostało sygnały o trzech przypadkach dzieci, które zdaniem rodziców powinny powtórzyć klasę ze względu na wiek – we wszystkich tych przypadkach sprawa została załatwiona pozytywnie. Dzieciaki te nie muszą iść do klasy III.

Galeria

  • Grafika: cztery małe ptaszki
    Dzieci