Zawartość

Szkolenia Fundacji Centrum Praw Kobiet pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-10-10 do 2018-10-12
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniach 10-12 października w Warszawie odbędą się szkolenia dotyczące przemocy wobec kobiet organizowane przez Fundację Centrum Praw Kobiet we współpracy z Vital Voices Global Partnership oraz Fundacją Avon dla Kobiet. Szkolenie odbywa się w ramach Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy Domowej i Seksualnej zainicjowanego przez Vital Voices we współpracy z Departamentem Stanu USA oraz Fundacją Avon dla Kobiet w 2014 r.

Szkolenie odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie przy ulicy Królewskiej 11 w godzinach od 9.00 do 17.00.

Program Instytutu dostosowany do polskich realiów, opiera się na interaktywnym modelu szkolenia sędziów, prokuratorów, policjantów oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.

Przyjęta w programie perspektywa oparta jest na standardach przyjętych w międzynarodowych dokumentach praw człowieka, które wskazują, że system przeciwdziałania przemocy wobec kobiet powinien koncentrować się na  potrzebach krzywdzonych kobiet oraz pociąganiu sprawcy do odpowiedzialności. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia będą mieli okazję przećwiczyć współpracę międzysektorową, poznać jej zalety oraz techniki tworzenia zasad i procedur skutecznej współpracy, a także roli, jaką powinny w niej odgrywać organizacje pomagające kobietom doświadczającym przemocy. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicy i uczestniczki mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu przypadków przemocy wobec kobiet, ściganiu i prowadzeniu postępowań w tego typu sprawach, ale także aby mogli lepiej zrozumieć dlaczego są one ważne i dlaczego nie należy ich bagatelizować.

W trakcie trzydniowego szkolenia międzynarodowi oraz polscy trenerzy i trenerki będą starali się także wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami szkolenia wypracować strategię oraz plan przełamywania barier występujących w polskim systemie pomocy kobietom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej i seksualnej oraz wypracować rozwiązania, które zwiększą skuteczność działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Dotychczas szkolenia w oparciu o program Instytutu były poza USA realizowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Argentynie, Chile, Meksyku, Brazylii.