Zawartość

Szkolenie uczestników "Koalicji Infolinii"

Data: 
2014-02-19

 

W Biurze RPO odbyło się szkolenie dla reprezentantów kilkunastu infolinii i telefonów pomocowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z kompetencjami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dowiedzieli się, jakiego typu problemy zgłaszają obywatele korzystający z bezpłatnej Infolinii Obywatelskiej. W części warsztatowej omówione zostały konkretne przykłady spraw zgłaszanych do Biura RPO. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach “Koalicji Infolinii” – inicjatywy, której celem jest m.in. lepsza koordynacja działalności tego typu instytucji.

 

Galeria

  • Uczestnicy spotkania

    Uczestnicy spotkania