Zawartość

Tarcza antykryzysowa a wysokość zasiłku macierzyńskiego. RPO do resortu polityki społecznej

Data: 
2020-08-18
  • RPO dostaje skargi dotyczące obniżania zasiłków macierzyńskich na skutek stosowania tarczy antykryzysowej
  • Pracodawcy aby skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS z FGŚP. obniżali wymiar czasu pracy pracowników.
  • Odbija się to na wysokości zasiłków macierzyńskich, bo wylicza się je na podstawie przeciętnego miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.
  • To poważny problem zwłaszcza dla kobiet, które planując swoje życie zawodowe i rodzinne brały pod uwagę także swoją sytuację finansową.

Problem dotyczy nie tylko kobiet pracujących, ale i tych, które do momentu urodzenia dziecka były na zwolnieniu. Bo choć zasiłek chorobowy wyliczono im na podstawie całego etatu, to macierzyński – z uwzględnieniem zmniejszenia wymiaru etatu. Może się tak stać, mimo że Sąd Najwyższy w 2016 r. stwierdził, że jeśli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła już w trakcie zasiłku chorobowego, a bezpośrednio po pobraniu tego zasiłku pracownica urodziła dziecko, to podstawa wymiaru ustalona dla zasiłku chorobowego nadal stanowi podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

RPO zwraca się do ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg zajęcie się tym problemem.

III.7066.285.2020

Galeria

  • Noworodek w biało-czerwonej czapeczce

    Dziecko