Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Telewizja a potrzeby osób głuchych [art. 9 Dostępność, art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie niedostosowania przez telewizję publiczną do potrzeb osób niesłyszących reportażu o wydarzeniu dotyczącym środowiska tych osób.


Rzecznik zainteresowała się opisaną w mediach sprawą. Wyemitowany w TVP 2 reportaż z wyborów Miss Głuchych nie został dostosowany do potrzeb osób niesłyszących. W rezultacie Fundacja KOKON, działająca na rzecz osób głuchych, wykonała na własny koszt napisy do reportażu i w takiej wersji umieściła reportaż w Internecie. Telewizja miała podjąć kroki, które doprowadziły do zablokowania umieszczonego bez jej zgody materiału. Po krytycznej reakcji w prasie Telewizja odblokowała dostęp do reportażu.
Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziło nie tylko utrudnianie dostępu osób niesłyszących do materiałów dotyczących ich środowiska, ale także brak dostosowania reportażu przygotowanego przez Telewizję. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przyczyny zablokowania przygotowanego przez Fundację materiału oraz wskazanie kryteriów, jakimi kieruje się Telewizja podejmując decyzję o dostosowaniu programu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
[Pismo RPO]