Zawartość

Termin na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych - mimo reakcji MS rzecznik nadal zajmuje się sprawą zgłoszoną przez parlamentarzystów PiS

Data: 
2016-08-08

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o opinię w sprawie problemu ze sprawami sądowymi, w których uzasadnienie wyroku jest tak obszerne, że praktycznie nie da się dotrzymać terminu na wniesienie apelacji. Prosi też, w miarę możliwości, o wskazanie spraw, które mogłyby stanowić przykład naruszenia prawa do obrony we wskazanym zakresie.

Sprawą tą Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się jesienią 2015 r. na wniosek senatorów PiS jeszcze poprzedniej kadencji (Wojciecha Skurkiewicza, obecnie posła PiS, Grzegorza Wojciechowskiego, dziś posła PiS, a także wybranych także do obecnego Senatu z listy PiS senatorów: Tadeusza Kopcia, Doroty Czudowskiej  i Wiesława Dobkowskiego)

Napisali oni Rzecznikowi, że w jednej ze spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie uzasadnienie wyroku liczy 1200 stron. Sporządzenie tego uzasadnienia trwało dziewięć miesięcy, a obrona na wniesienie apelacji miała 14 dni. Zdaniem senatorów taki stan prawny może powodować naruszenie prawa do obrony. Potrzebne jest przedłużenie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Rzecznik uznał, że istotnie w takich przypadkach może dochodzić do naruszenia konstytucyjnie chronionego prawa do obrony, i 1 grudnia 2015 r. zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie stosownych działań w sprawie.

W imieniu ministra Zbigniewa Ziobry odpowiedział 10 czerwca podsekretarz stanu Marcin Warchoł. Napisał., że w pojedynczych przypadkach może być problem z obowiązkiem dochowania przez strony ustawowego terminu zawitego do wniesienia apelacji. Obecnie jednak resort ministra Ziobry nie planuje zmian legislacyjnych w tej sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie odkłada problemu zgłoszonego przez parlamentarzystów, dlatego  wystąpił o informacje do samorządów prawniczych.

Galeria

  • Zbroja rycerska

    Prawo obrony