Zawartość

TK ws. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Data: 
2015-07-14
słowa kluczowe: 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę dotyczącą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Do postępowania w tej sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał podzielił argumentację RPO i uznał, że  przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależniający zwrot wywłaszczonej nieruchomości od zgody wszystkich jej współwłaścicieli jest niezgodny z Konstytucją.

 

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny