Zawartość

TK: ustawa medialna, na mocy której skrócono kadencje władz mediów publicznych, częściowo niezgodna z Konstytucją

Data: 
2016-12-13
Położenie: 
 • Szucha 12a
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

Przepisy tzw. małej ustawy medialnej są częściowo niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.  Chodzi o przepisy wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia. Zgodnie z Konstytucją w przepisach zachowana musi być rola KRRiT.  Ustawodawca ma bowiem swobodę w zakresie organizacji mediów publicznych, ale granicę tej swobody wyznacza Konstytucja, w tym fakt istnienia organu konstytucyjnego jakim jest KRRiT. A Rada, jako organ stojący na straży wolności słowa, musi mieć instrumentarium, by efektywnie swoje działania wykonywać. Zdaniem Trybunału, niektóre przepisy zawarte w ustawy "wydrążyły" KRRiT z przypisanych jej kompetencji.

- Jest to sprawa i problem niezwykle ważny z punktu widzenia demokracji, wolności słowa, w ty wolności pozyskiwania i pozyskiwania informacji – powiedział jeszcze w trakcie rozprawy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w Trybunale Konstytucyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę 24 marca.  Zdaniem RPO ustawa medialna z 30 grudnia 2015 r narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i wolności mediów podporządkowując publiczne radio i telewizję bezpośrednio rządowi i ignorując konstytucyjną rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Rzecznik skierował swój wniosek po analizach przeprowadzonych w Biurze RPO, a także w związku z pismem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  (która nie może sama składać wniosków do Trybunału Konstytucyjnego), w duchu współdziałania władz wskazanym w Preambule do Konstytucji.

- Wolność słowa i powiązana z nią wolność mediów mają charakter zasady ustrojowej – argumentował Rzecznik Praw Obywatelskich. Media publiczne stanowić powinny instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu społecznego. Aby tę funkcję spełniać, muszą jednak cechować się niezależnością zarówno od interesów politycznych, jak i gospodarczych.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w składzie:

 • Andrzej Rzepliński - przewodniczący
 • Marek Zubik - sprawozdawca
 • Leon Kieres
 • Stanisław Rymar
 • Piotr Tuleja

 

Galeria

 • Sala Trybunału, mężczyzna stoi

  RPO Adam Bodnar odpowiada na pytanie Trybunału, 13.12.2016