Zawartość

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga wątpliwości w sprawie skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Data: 
2016-04-26
słowa kluczowe: 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności procedury kierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (U 1/15). Trybunał nie znalazł podstaw do uznania niekonstytucyjności zakwestionowanych przez Rzecznika regulacji.

  • Rzecznik zakwestionował przepis rozporządzenia wyłączający możliwość wniesienia odwołania w sytuacji niepotwierdzenia skierowania przez NFZ. Zdaniem Rzecznika zaskarżony przepis rozporządzenia wprowadził pozaustawowy wyjątek od konstytucyjnego prawa obywatela do zaskarżenia decyzji o odmowie potwierdzenia skierowania.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował uprawnienie oddziału wojewódzkiego NFZ do określenia szczegółowych warunków leczenia uzdrowiskowego (rodzaju leczenia, odpowiedniego zakładu lecznictwa, okresu leczenia, daty rozpoczęcia leczenia).

Według danych GUS z leczenia uzdrowisjkowego korzysta co roku pół miliona obywateli.

 

Galeria

  • Krajobraz górski, lesiste wzgórza i dolina z domami

    Polskie góry