Zawartość

Trzeba przeprowadzać więcej badań kierowców na zawartość w organizmie narkotyków – minister podziela stanowisko RPO

Data: 
2016-07-27
słowa kluczowe: 

Na podstawie publikacji prasowej Rzecznik Praw Obywatelskich podjął w kwietniu sprawę dotyczącą niedostatecznego wyposażenia Policji w urządzenia do prowadzenia badań na zawartość w organizmach kierowców narkotyków i podobnie działających środków („narkotesterów”).

Z odpowiedzi, której udzielił RPO Komendant Główny Policji wynikało, że problem prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków i podobnych środków jest znany Policji i wymaga bieżącego monitorowania, jednakże bez poczynienia znacznych nakładów finansowych nie jest możliwe istotne zwiększenie liczby kontroli w zakresie ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmach kierujących pojazdami.

Dlatego w czerwcu Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi minister podzielił stanowisko RPO co do potrzeby zwiększania aktywności Policji w zakresie badań kierowców na zawartość w organizmie środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Zwrócił jednocześnie uwagę na specyfikę takich badań, wynikającą między innymi z wielości substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na kierowcę i z tego, że pojedyncze badanie przesiewowe trwa dużo dłużej niż w przypadku wykrywania alkoholu. Poinformował jednocześnie o planowanych zakupach odpowiednich urządzeń w ilości umożliwiającej zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych badań.

Galeria

  • Wnętrze samochodu, ręce na kierownicy
    Kierowcy, prawa i obowiązki