Zawartość

Uchwała NSA dot. wnoszenia do sądu pism procesowych

Data: 
2015-10-19
słowa kluczowe: 

Naczelny Sąd Administracyjny podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę, w której uznał, że oddanie pisma w placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu tylko i wyłącznie wówczas, gdy pismo oddano w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (sygn. akt I OPS 1/15).

W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wziął udział Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiając stanowisko, które nie zostało uwzględnione przez NSA. W ocenie RPO, pismo powinno być uznane za wniesione do sądu również w przypadku, w którym strona działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nie została należycie pouczona o tym, jaki podmiot pełni aktualnie obowiązki operatora wyznaczonego i oddała pismo procesowe w innej placówce.

 

Załączniki:

Galeria

  • Skrzynka pocztowa
    Poczta