Zawartość

Uroczystość z okazji 85. urodzin ks. Adama Bonieckiego

Data: 
2019-07-26
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w uroczystych obchodach 85. urodzin księdza Adama Bonieckiego, redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego". Z tej okazji RPO przekazał także na ręce dostojnego Jubilata list gratulacyjny.

 

Czcigodny Księże Redaktorze,

85. rocznica urodzin to wspaniała okazja do składania gratulacji i życzeń. Chcę uczynić to z najwyższą radością, z głębi serca.

Jest to również okoliczność sprzyjająca różnym podsumowaniom. Te dotyczące praw człowieka, w mojej ocenie, wypadają na korzyść Księdza wyjątkowo godnie, za co wyrażam wdzięczność.

Lecz najważniejszą bodaj rzeczą, którą w tym szczególnym dniu chciałem Księdzu przekazać, jest to, że jest Ksiądz naszą wielką nadzieją. Nadzieją po trzykroć.  

Przede wszystkim nadzieją na zwycięstwo człowieczeństwa, miłości bliźniego, pokoju i dialogu. Na budowanie świata, który rozumie różnorodność i znajduje w sobie siłę, aby zadbać o godność człowieka. Każdego człowieka. To Ksiądz, głosząc te myśli, umacnia w nas przekonanie, jak głęboki sens mają nasze starania, aby prawa człowieka były w Polsce i na świecie respektowane. 

Jest Ksiądz również nadzieją medialnego świata, który tak bardzo potrzebuje dzisiaj etycznego świadectwa i kultury słowa. Poddany jest bowiem ogromnej politycznej presji i nie zawsze potrafi oprzeć się pokusom koniunkturalnych zachowań. Postawa Księdza, pełna nonkonformizmu i przywiązania do prawdy, daje wielu siłę.

Wreszcie jest Ksiądz nadzieją na zachowanie społecznego ładu, w którym ważną rolę odgrywają nie tylko prawo i organizacja państwa, ale i autorytety. Te autentyczne, wykreowane postawą życiową, wiedzą i dokonaniami. Jest to szczególnie potrzebne dzisiaj, gdy dzieje się wokół tak wiele zniszczenia, przekreślania ludzkiego dorobku, a jednocześnie budowania przez propagandę fałszywych pomników. Jest Ksiądz busolą, która pomaga budować właściwy porządek rzeczy, zachować szacunek do drugiego człowieka, do konstytucyjnego państwa, do Kościoła.

W osiemdziesiąte piąte urodziny życzę Księdzu wiele zdrowia, siły ducha i wytrwałości, bo – proszę pamiętać – jest z nią mocno związana nasza nadzieja.

Z wyrazami szacunku i uznanania,
Adam Bodnar