Zawartość

Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Jarosława Warylewskiego

Data: 
2020-11-06
słowa kluczowe: 

6 listopada 2020 r. w kościele w Chwaszczynie oraz na cmentarzu komunalnym w Redzie został pożegnany śp. prof. Jarosław Warylewski. W uroczystościach pogrzebowych w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczył pełnomocnik terenowy RPO w Gdańsku Krzysztof Szerkus.

Prof. Jarosław Warylewski był wybitnym uczonym, prawnikiem - karnistą, cenionym i lubianym przez młodzież nauczycielem akademickim, który ukształtował liczne roczniki studentów oraz promował doktorów nauk prawnych. Profesor pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, stanowiący znaczący wkład w naukę polskiego prawa karnego. W latach 2004 -2012 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego. Kierował katedrą Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii. Łączył działalność akademicką z praktyką adwokacką, z pożytkiem dla obu sfer. Za swoje zasługi był odznaczony medalami państwowymi.

Profesora żegnali wspólnie z rodziną Zmarłego pracownicy i studenci WPiA UG, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych  i przyjaciele.

W przemówieniach pożegnalnych podkreślano wielkie znaczenie dorobku naukowego i pracy dydaktycznej Profesora. Podsumowano bogatą aktywność zawodową i społeczną Zmarłego. Wyrażano żal po stracie dobrego Człowieka, przyjaznego i pomocnego wobec wszystkich osób napotkanych na Jego drodze życiowej, a kochającego dla bliskich.

W naszej pamięci prof. Jarosław Warylewski pozostanie jako wybitny prawnik-humanista z wielką wrażliwością broniący praw człowieka.  

Niech odpoczywa w pokoju!

 

Galeria

  • Świeca płonąca w ciemności

    Świeca
  • Osoby uczestniczą w pogrzebie na cmentarzu

    Pogrzeb prof. Warylewskiego