Zawartość

Ustalanie zasad współpracy RPO i RPD

Data: 
2008-08-22

W Biurze RPO odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przedmiotem spotkania było określenia zasad współpracy pomiędzy instytucjami – 22 sierpnia 2008 r.

Notatka służbowa ze spotkania przedstawicieli Biur: Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka