Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Ustawa o świadczeniach dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami podpisana [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Opiekunowie otrzymają również wyrównanie za miesiące, w których nie pobierali świadczeń. O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

 

Ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który m.in. na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich uznał wcześniejszą wersję ustawy za niezgodną z Konstytucją. Uchwalona w grudniu 2012 ustawa zmieniająca odbierała części opiekunów prawo do świadczeń, przyznawane dotąd niezależnie od dochodów. Było to powodem wystąpienia RPO do TK i protestu opiekunów osób niepełnosprawnych pod Sejmem. Uchwalona obecnie ustawa przywraca możliwość wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom, którzy 1 lipca 2013 r. utracili prawo do tych świadczeń.
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane z budżetu państwa ze środków na realizację świadczeń rodzinnych.
[Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów]