Godło RP

Ustawa o TK częściowo niezgodna z Konstytucją

Data: 
2015-12-03

Trybunał Konstytucyjny badał wniosek grupy posłów dotyczący zgodności z ustawą zasadniczą uchwalonej w poprzedniej kadencji Sejmu ustawy o Trybunale. Do postępowania przed TK w tej sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Trybunał orzekł, że ustawa o TK jest niezgodna z art. 194 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim umożliwiła Sejmowi wybór w październiku 2 sędziów TK w miejsce tych, których kadencja upływa w grudniu. Natomiast przepis dot. wyboru w październiku 3 sędziów TK w miejsce tych, których kadencja upływała w listopadzie jest zgodny z Konstytucją. Ponadto uznano, że brak ograniczenia długości kadencji prezesa TK jest zgodny z Konstytucją. Trybunał odniósł się również do kontrowersji związanych ze ślubowaniem nowo wybranych sędziów – w jego ocenie art. 21 ustawy o TK rozumiany inaczej, niż jako zobowiązujący Prezydenta RP do niezwłocznego zaprzysiężenia sędziów TK, jest niezgodny z Konstytucją.

Tym samym Trybunał Konstytucyjny podzielił zdanie Rzecznika, wyrażone w piśmie procesowym z dnia 26 listopada 2015r. 

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny