Zawartość

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.03.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Data: 
2016-03-25