Zawartość

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakimi powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób (...).

Data: 
2013-05-24