Godło RP

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 sierpnia w sprawie ustawy "naprawczej" o TK z 22 lipca 2016

Data: 
2016-08-23

Trybunał Konstytucyjny przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpis wyroku z 11 sierpnia wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi.

Wyrok zapadł w sprawie z połączonych wniosków grup posłów i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

TK wskazał 11 sierpnia, że część z zaskarżonych przepisów ustawy z 22 lipca jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Za niekonstytucyjne Trybunał uznał: możliwość blokowania wydania wyroku przez czterech sędziów, rozpatrywanie wniosków w kolejności wpływu, wyłączenie wyroku TK z 9 marca 2016 r. spod obowiązku urzędowej publikacji, zobowiązanie Prezesa TK, by dopuścił do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, obligatoryjne uczestnictwo Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w pełnym składzie, a także wprowadzenie formuły kierowania przez Prezesa Trybunału wniosku do Prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie wyroków i postanowień. Część sprawy TK umorzył.

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski.

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny