Zawartość

V edycja Ogólnopolskiego Społeczno-Edukacyjnego Programu KOMPAS pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-01 do 2020-06-19
słowa kluczowe: 

Ogólnopolski Społeczno-Edukacyjny Program KOMPAS będzie realizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkołach specjalnych, od 1 października 2019 roku do 19 czerwca 2020 roku. Organizatorem projektu jest Fundacja Promień Nadziei.

Program ma na celu wyrównywanie szans, integrację, oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez działanie projektowe i warsztatowe. Uczestnicy zyskują oraz rozwijają różnorodne umiejętności społeczne, interpersonalne, oraz fizyczne, które są niezastąpione w codziennym życiu prywatnym i szkolnym, nabywaniu samoświadomości oraz poczucia własnej wartości i sprawczości.

Program Kompas obejmuje sześć tematycznych warsztatów ze szczególnym naciskiem na praktyczną działalność oraz naukę przez doświadczenie:

  • mnemotechniki,
  • mapy myśli,
  • porozumienie bez przemocy,
  • kompetencje społeczne,
  • psychodietetyka,
  • kreatywny wf.