Zawartość

V edycja programu Karta Różnorodności pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-02-14 do 2017-03-08
słowa kluczowe: 

Karta Różnorodności ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz promocję wyrównywania szans i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Obecnie sygnatariuszami polskiej Karta Różnorodności jest 160 firm, organizacji i instytucji publicznych, w Europie Karta obecna jest już w 17 krajach.

Tegorocznym tematem przewodnim działań realizowanych w ramach projektu, będzie zarządzanie wiekiem.