Zawartość

V edycja Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-25
Położenie: 
  • Łódź
    Polska
słowa kluczowe: 

Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w studiu radiowo-telewizyjnym Arterion przy AHE w Łodzi.  Przegląd kierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz pedagogów zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji.

Przegląd, jak co roku, ma formę Konkursu, którego celem jest popularyzacja postawy twórczej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirują uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i twórczych poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostaną także uczniowie wyróżniający się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.