Zawartość

V Festiwal Wielu Kultur "Różni, a tacy sami" organizowany przez Gimnazjum Nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-05-19
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Festiwal organizowany przez Gimnazjum Nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przy współpracy z Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Stowarzyszeniem VOX HUMANA oraz Polskim Forum Migracyjnym, ma na celu przybliżenie polskiej społeczności: uczniom, rodzicom i nauczycielom kultury innych narodów, poznawanie ich zwyczajów, religii, kultury i kuchni, promowanie tolerancji, kształtowanie pożądanych postaw internacjonalnych i prospołecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację ludzi różnych narodowości mieszkających na terenie Polski.

Głównym założeniem projektu jest aktywne włączenie się uczniów szkół województwa mazowieckiego w realizację festiwalu. Każda zgłaszająca się szkoła ma za zadanie przedstawienie 10 minutowego występu - programu artystycznego promującego lub przedstawiającego kulturę danego kraju. Imprezie będzie towarzyszyć prezentacja innych talentów: wystawa prac plastycznych, fotograficznych, rękodzieła artystycznego itp.