Zawartość

VI edycja Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej RÓŻNORODNOŚĆ - PODAJ DALEJ! na Podlasiu pod patronatem RPO

Data: 
Od 2016-03-23 do 2016-10-31
słowa kluczowe: 
Program Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność - podaj dalej!" prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 trwa od 2010 roku. W jego ramach, w ciągu 6 lat odbyło się około 250 warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowycłi w Białymstoku i województwie podlaskim, w którycłi łączne wzięło udział ok. 5 000 młodych ludzi. W roku 2013 został dodatkowo zorganizowany kurs umiejętności trenerskich „Edukacja antydyskryminacyjna", który przygotował 17 osób z województwa podlaskiego do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, a także odbyło się w Białymstoku ogólnopolskie sympozjum „Różnorodność - sprawdzam! Wdrażanie antydyskryminacyjnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej". Efektem sympozjum była m. in. publikacja internetowa pt. „Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach".
 
Celem tego działania jest zwiększenie świadomości na temat powstawania, funkcjonowania i skutków mechanizmów dyskryminacji wśród młodych ludzi w Białymstoku i województwie podlaskim.