Zawartość

VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-04-04 do 2019-04-05
Położenie: 
  • Toruń
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniach 4-5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność”. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego.

Wydarzenie ma być okazją do pogłębionej i wnikliwej debaty nad wpływem ustaw zasadniczych na kształt rozwiązań prawnych w danych systemach normatywnych. Zdaniem organizatorów z obserwacji kierunków rozwoju systemów prawnych na przestrzeni dziejów, wypływają konkretne wnioski, które mogą pomóc zrozumieć złożoność zmian, jakie współcześnie zachodzą w kulturze politycznej i prawnej świata.