Zawartość

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans pod patronatem RPO

Data: 
Od 2016-03-01 do 2016-12-31
słowa kluczowe: 
Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami - pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, niezbędne jest zapewnienie wsparcia instytucjom i całemu środowisku działającemu na ich rzecz, poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt realizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, organizacja pożytku publicznego działającej od wielu lat na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Działania projektowe, zaplanowane na 2016 r., obejmują:

  • przeprowadzenie ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki samorządów w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami;
  • nagrodzenie samorządów realizujących najciekawsze inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami tytułem „Samorząd Równych Szans 2016" i wręczenie nagród na uroczystej gali promującej te działania i szeroko pojętą aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
  • zwiększenie świadomości w zakresie celowości wspierania osób z niepełnosprawnościami, równości szans, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez współpracę z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.