Zawartość

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Data: 
2012-09-26

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Głównym tematem spotkania były nowe obowiązki RPO wynikające z powierzenia Rzecznikowi zadania monitorowania wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Autor informacji: 
Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych