Zawartość

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie członków Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością RPO dotyczące równego dostępu do edukacji z Wiceministrem Tadeuszem Sławeckim oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Data: 
2012-12-19

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie członków Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością RPO dotyczące równego dostępu do edukacji z Wiceministrem Tadeuszem Sławeckim oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas dyskusji omówiono zarówno obowiązujące regulacje prawne jak i planowane zmiany w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością.

Autor informacji: 
Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych