Godło RP

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie KMP z przedstawicielami Adwokatury Ludowej Austrii. Podczas spotkania omówiono metodologię wizytacji prewencyjnych oraz przedstawiono praktyczne problemy napotykane podczas ich przeprowadzania.

Data: 
2011-09-14