Godło RP

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali z wizytą w ramach realizacji komponentu projektu "Wsparcie reform sektorowych na Ukrainie II" pt.: "Wzmocnienie współpracy Ombudsmanów Polski i Ukrainy"

Data: 
Od 2009-11-24 do 2009-11-27

przedstawiciele Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Rady Najwyższej Republiki Ukrainy. W trakcie spotkań omawiano szczegółowo problematykę wykonywania przez polskiego Ombudsmana zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji.