Zawartość

W jaki sposób policja zapewnia pomoc medyczną osobom zatrzymanym? Komendant Główny Policji odpowiada na pytania RPO

Data: 
2017-06-14
słowa kluczowe: 

Na sposób przeprowadzania badań i ich znaczenie – czy to w przypadku osób zatrzymanych czy przyprowadzonych do izb wytrzeźwień – Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę wielokrotnie. Komendant Główny Policji odpowiadając na pismo RPO z 28 kwietnia pisze, że przepisy mamy dobre -  „w mojej ocenie, zarówno obecnie obowiązujące uregulowania, jak też wypracowana praktyka, dają swoistego rodzaju gwarancje zapewnienia dostępu do badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez lekarza, w ty m o specjalizacji właściwej dla jej stanu zdrowia” – pisze w imieniu Komendanta Głównego jego zastępczyni nadinspektor Helena Michalak.

Nadinspektor przypomina, że jednym z powodów, by badania prowadzić jest także to, by chronić funkcjonariuszy przed zarzutami dotyczącymi niewłaściwego traktowania albo zlekceważenia ewentualnego pogorszenia się stanu zdrowia osoby zatrzymanej lub doprowadzonej.

 

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki
    Lekarstwa