Godło RP

Ważne publikacje RPO

Data: 
2018-07-04
Nasze prawa. Konstytucja. Konwencja o ochronie praw człowieka. Karta praw podstawowych
Okładka: biały awers, czerwony rewers.  Napisy czerwone i granatowe
Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r.
Obywatele i ich konstytucja
Debaty Konstytucyjne RPO - publikacja po spotkaniach w Polsce. Okladka
Okładka publikacji Debaty konstytucyjne RPO na czerwonym tle