Zawartość

Ważne publikacje RPO

Data: 
2018-07-04

Galeria

  • Okładka: biały awers, czerwony rewers.  Napisy czerwone i granatowe

    Nasze prawa. Konstytucja. Konwencja o ochronie praw człowieka. Karta praw podstawowych
  • Obywatele i ich konstytucja

    Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r.
  • Okładka publikacji Debaty konstytucyjne RPO na czerwonym tle

    Debaty Konstytucyjne RPO - publikacja po spotkaniach w Polsce. Okladka