Zawartość

Wizyta Najwyżej Rady Sądownictwa Portugalii w Biurze RPO

Data: 
2016-11-24

Dr Adam Bodnar gościł w siedzibie RPO delegację Najwyżej Rady Sądownictwa Portugalii na czele z Wiceprzewodniczącym Rady dr. Mário Belo Morgando. RPO opowiedział o strukturze urzędu i kompetencjach Rzecznika oraz bieżących problemach związanych z przestrzeganiem praw i wolności. Mówił także o polskim  systemie sądownictwa. Podkreślił znaczenie składanych przez RPO skarg kasacyjnych i wyraził ubolewanie, że ze względu na brak odpowiednich środków i zasobów ludzkich ich ilość wciąż nie jest satysfakcjonująca. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych przedstawiła gościom Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ dla Polski, a Aleksandra Kistowska z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego omówiła stanowisko RPO w sprawie skargi do WSA sędziów, którym odmówiono powołania na stanowiska do sądów wyżej instancji. Sędzia Morgando przedstawił pozycję portugalskiego Ombudsmana w systemie prawnym na tle prokuratury i sądów oraz wyraził zrozumienie dla sytuacji RPO i zaoferował swoje wsparcie dla urzędu Rzecznika, a także wyraził chęć współpracy polegającej na wymianie doświadczeń. Rzecznik zaznaczył, że współpraca międzynarodowa powinna odbywać się na wielu szczeblach, nie tylko na poziomie rządowym.

Galeria

  • Spotkanie RPO z Najwyższą Radą Sądownictwa Portugalii
    Spotkanie RPO z Najwyższą Radą Sądownictwa Portugalii
  • Spotkanie RPO z Najwyższą Radą Sądownictwa Portugalii
    Spotkanie RPO z Najwyższą Radą Sądownictwa Portugalii
  • Spotkanie RPO z Najwyższą Radą Sądownictwa Portugalii
    Spotkanie RPO z Najwyższą Radą Sądownictwa Portugalii