Zawartość

Wizyta Rzecznika w Oksfordzie

Data: 
Od 2016-03-03 do 2016-03-04
słowa kluczowe: 

W dniach 3 – 4 marca 2016 r. rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar przebywał z wizytą w Oksfordzie.

3 marca uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez fundację “Foundation for Law Justice and Society” w ramach programu badawczego pt. „The Science of Constitutions: Nature of Constitutions and Why Some Succeed, Others Fail”. Tematem dyskusji była analiza systemów konstytucyjnych różnych państw Europy i świata, w tym Polski, pod kątem czynników wpływających na ich skuteczność, trwałość i niezawodność.

Podczas drugiego dnia wizyty dr Bodnar wziął udział w seminarium na Uniwersytecie Oksfordzkim pt. „The rule of law on trial – A conversation between EU Academics and Practitioners”. Punktem wyjścia do dyskusji były kontrowersje, co do możliwości angażowania się organów Unii Europejskiej w kwestie dotyczące przestrzegania zasady praworządności przez kraje członkowskie UE. Naukowcy i praktycy zastanawiali się nad tym, jak najlepiej chronić i promować praworządność, jako fundamentalną wartość europejską, jednocześnie szanując autonomię polityczną członków wspólnoty.