Zawartość

Wizyta Zastępcy RPO na Ukrainie

Data: 
2015-10-22

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz, w dniach 20-22 października  udział w międzynarodowej konferencji nt. roli narodowych instytucji praw człowieka w sytuacji konfliktowej i pokonfliktowej w Kijowie.

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Parlamentarnego Komisarza ds. Praw Człowieka Ukrainy przy wsparciu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie, pan Olkowicz miał okazję zaprezentować nowe priorytety i metody działania RPO (m.in. dotyczące współdziałania Rzecznika i organizacji pozarządowych) oraz odpowiedzieć na pytania związane z sytuacją weteranów wojennych w RP.

Jednym z punktów programu było także spotkanie z J.E. Henrykiem Litwinem, ambasadorem RP w Kijowie. Wśród tematów poruszanych podczas rozmowy znalazła się m.in. kwestia ewentualnej współpracy podczas organizacji szczytu Partnerstwa Wschodniego Ombudsmanów nt. kryzysu migracyjnego, jeśli pomysł ten spotka się z aprobatą Parlamentu Europejskiego.

 

Galeria

  • Krzysztof Olkowicz during visit in Polish Embassy
    Krzysztof Olkowicz during visit in Polish Embassy
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
    na zdjęciu uczestnicy konferencji
  • on photo members of the conference
    on photo members of the conference