Godło RP
Zawartość

Wizytacja Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Data: 
Od 2017-09-20 do 2017-09-21
słowa kluczowe: 

W dniach 20-21 września 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Placówka przeznaczona jest dla 40 pełnoletnich mężczyzn wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności intelektualnej, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Wizytujący nie otrzymali sygnałów świadczących o niewłaściwym traktowaniu mieszkańców. Opinie na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Warunki bytowe zapewnione mieszkańcom należy uznać za dobre. Wizytujący dostrzegli jedynie konieczność wymiany łóżek w niektórych pomieszczeniach. Poza tym bardzo wysoko oceniono ofertę kulturalną (liczne wycieczki, konkursy, wydarzenia) oraz inne formy aktywizacji mieszkańców (różnorodne warsztaty terapii zajęciowej).

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT