Godło RP
Zawartość

Wizytacja DPS „Tęczowy Dom” w Ełku

Data: 
Od 2017-09-18 do 2017-09-19

W dniach 18-19 września 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Ełku przy ul. Kilińskiego 2. Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek i przeznaczony jest dla chłopców z niepełnosprawnością umysłową.

Celem wizytacji było sprawdzenie na miejscu realizacji zaleceń KMPT wydanych po wizytacji placówki, w dniach 28 – 29 listopada 2013 r.

Warunki bytowe, tak jak przy poprzedniej wizytacji, uznano za bardzo dobre. Placówka całkowicie dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Dom dysponuje bogatym zapleczem do zajęć terapeutycznych oraz kulturalno-oświatowych.

W trakcie wizytacji nie otrzymano od mieszkańców żadnych sygnałów mogących świadczyć o złym i poniżającym traktowaniu. Opinie jakie wyrażano na temat personelu i pobytu w placówce były pozytywne.

Jako zasługujące na podkreślenie i aprobatę praktyki stosowane w DPS wizytujący uznali stosowanie form komunikacji alternatywnej. Każde pomieszczenie wspólne oznaczone jest odpowiednim obrazkiem przedstawiającym przeznaczenie danego pomieszczenia. Inną dobrą praktyką stosowaną w Tęczowym Domy jest idea farmy. Jest to oddzielny dom znajdujący się poza terenem DPS przeznaczony dla chłopców starszych, wykazujących się pełną zdolnością do samoobsługi. Funkcjonowanie w stworzonych przez DPS warunkach na terenie farmy ma na celu usamodzielniania mieszkańców.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT