Zawartość

Wizytacja Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Data: 
2017-10-16
Położenie: 
  • Kolno
    Polska

W dniu 16 października 2017 r., Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Oddział Psychiatryczny Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Wizytujący nie mieli zastrzeżeń do warunków bytowych zapewnionych pacjentom oddziału, jak i sprawowanej opieki medycznej. Wątpliwości natomiast nasuwa sposób dokumentowania zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Po analizie problemu, zostanie on przedstawiony w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT