Godło RP

Wizytacja pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku

Data: 
2018-06-12

12 czerwca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27.

Placówka dysponuje 32 miejscami dla osób zatrzymanych. W dniu wizytacji przebywało
w niej 18 osób. Na podstawie wywiadów z zatrzymanymi przedstawiciele KMPT ustalili, że nie byli oni ofiarą tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Uwagi zatrzymanych dotyczyły w większości lekceważącego stosunku funkcjonariuszy, w przypadku próśb o możliwość zapalenia papierosa lub wyjaśnienia zapisów Regulaminu pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Zatrzymani nie mieli też świadomości, że mogą skorzystać z prysznica, niektórym nie wydano obuwia zastępczego, mimo iż w magazynie znajdowały się klapki dla osób zatrzymanych.

W ocenie delegacji KMPT poprawy wymagają warunki zatrzymania. Na ścianach cel widoczne były zabrudzenia, w pomieszczeniach panował zaduch i nieprzyjemny zapach (okna cel były co prawda pootwierane, ale wentylacja była wyłączona). Ponadto prysznic nie posiadał zasłony zapewniającej minimum intymności kapiącej się osobie.

W zakresie minimalnych zabezpieczeń chroniących przed torturami należy wskazać, że nie wszyscy zatrzymani są badani przed ich umieszczeniem w PdOZ. Funkcjonariusze kierują się w tej materii prawem krajowym. Ponadto zasadą jest, że w trakcie badania w PdOZ zawsze obecny jest funkcjonariusz, co osłabia prewencyjny charakter takiego badania i kontaktu z personelem medycznym. Praktyka taka sprawia, iż w obecności policjanta zatrzymany prawdopodobnie nie opowie lekarzowi lub ratownikowi medycznemu, że był ofiarą przemocy.

W PdOZ nie ma listy adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną.

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT