Zawartość

Wizytacja Zakładu Karnego w Wołowie

Data: 
2016-05-23
Położenie: 
  • Wołów
    Polska

16-18 maja 2016 r. zastepca RPO Krzysztof Olkowicz wraz z przedstawicielami Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji zwizytowali Zakład Karny w Wołowie.

Przedmiotem zainteresowania wizytujących była zwłaszcza sytuacja osób odbywających karę w oddziale terapeutycznym, a także więźniów uznanych za niebezpiecznych.

Rozmawiano także m.in. ze skazanymi z niepełnosprawnościami oraz z osobami wobec których w ostatnim czasie zastosowano środki przymusu bezpośredniego. Warto zauważyć, że we więzieniu w Wołowie zachodzi wiele pozytywnych zmian, m.in. właśnie trwa remont generalny cel i wymiana zużytych mebli. Realizowane są także ciekawe i ważne przedsięwzięcia, np. skazani na dożywocie pod okiem psich behawiorystów przygotowują bezdomne psy do adopcji.

Wizytujący zwrócili jednak uwagę na pewne naruszenia uprawnień osadzonych, m.in. prawa do intymności (chodzi o możliwość podglądu osób korzystających z WC, rozbierających się do kontroli osobistych, czy też niedokładne osłonięcie obrazu z łaźni, pozwalający na widok sfer intymnych kąpiących się osób).

Zastępca RPO zwrócił także uwagę na potrzebę zapewnienia 4 m ² powierzchni na jedną osobę w celach, zwłaszcza w oddziale terapeutycznym, a także bardziej zindywidualizowane podejście w zakresie izolacji osób uznanych za niebezpieczne. Pozostają oni bowiem niemal bez kontaktu z innymi ludźmi przez wiele lat. Najdłużej posiadająca status „N” osoba w Zakładzie Karnym w Wołowie, to więzień który w takich warunkach przebywa od 15 lat. Istnieje obawa o negatywne, psychiczne reperkusje tej sytuacji dla skazanego.