Godło RP

Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji oddziałów terapeutycznych dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz oddziałów dla tymczasowo aresztowanych.

Data: 
2015-01-13
Okładka publikacji - Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji oddziałów terapeutycznych.