Godło RP

Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji

np.: 19/02/2019
np.: 19/02/2019
Od 2010-10-13 do 2010-10-15

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony praw Cudzoziemców oraz Zespołu Terenowego w Katowicach przeprowadzili w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytację w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Bytomiu.

Od 2010-05-24 do 2010-05-26

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców przeprowadzili w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytację w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

Od 2010-02-24 do 2010-02-25

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców oraz Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przeprowadzili w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytację w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Warszawie.

Od 2010-02-22 do 2010-02-23

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców oraz Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przeprowadzili w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytację w Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii.

Od 2010-01-18 do 2010-01-19

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców przeprowadzili wizytację Krajowego Mechanizmu Prewencji w 3 Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych w Łodzi.