Godło RP

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą