Zawartość

Wniosek RPO dot. ograniczenia wolności słowa - ekspertyza prawna dla TK

Data: 
2015-09-16

26 czerwca 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie wykroczenia polegającego na demonstracyjnym okazywaniu w miejscu publicznym lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom. W ocenie RPO, ograniczenie wolności słowa dokonane w zakwestionowanym przepisie Kodeksu wykroczeń, nie spełnia testu proporcjonalności.

16 września 2015 r. Rzecznik złożył w TK ekspertyzę prawną przygotowaną przez Prof. INP PAN dr. hab. Ireneusza C. Kamińskiego. Zawiera ona uwagi i oceny na temat relacji art. 49 § 1 Kodeksu wykroczeń z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek RPO 21 września 2015 r. o godz. 13:00.

Dalszych informacji udzielają dr Marta Kolendowska-Matejczuk i dr Marcin Warchoł z Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO.

Dr Marta Kolendowska-Matejczuk – tel. 22 55 17 807

Dr Marcin Warchoł – tel. 22 55 17 808

Galeria

  • Polska flaga
    Polska