Zawartość

WSA uwzględnił skargę Rzecznika dot. skreślenia z listy studentów niepełnosprawnej studentki

Data: 
2016-01-05
słowa kluczowe: 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii o skreśleniu z listy studentów niepełnosprawnej, słabowidzącej studentki. Sąd uwzględnił argumentację RPO, że podstawa prawna decyzji Rektora była błędna i uznał, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co dało podstawę do stwierdzenia jej nieważności.
 
WSA uznał, że art. 190 Prawa o szkolnictwie wyższym nie mógł być podstawą do skreślenia studentki z listy studentów, gdyż wśród przesłanek wymienionych w tym przepisie nie wymieniono okoliczności podanych przez Rektora w decyzjach (tj. "niezgodność z warunkami rekrutacyjnymi" oraz konieczność "usunięcia wadliwości decyzji o przyjęciu w poczet studentów"). W ocenie RPO, uczelnia nie ma prawa ograniczania możliwości studiowania na kierunku fizjoterapia osobom posiadającym umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności, szczególnie w sytuacji, gdy uzyskały zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku.
 

Galeria

  • Zwalone drzewa blokują przejście
    Niepełnosprawne państwo