Godło RP

Współpraca instytucji ochrony praw człowieka z instytucjami Unii Europejskiej. Przedstawiciele RPO biorą udział w seminarium.

Data: 
Od 2017-11-29 do 2017-11-30
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach Europejskiej Sieci Narodowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka (ENNHRI) angażuje się w debatę na temat efektywnej współpracy instytucji ochrony praw człowieka z instytucjami Unii Europejskiej. W dniach 28-30 listopada dr Hanna Machińska, zastępczyni RPO oraz Anna Chabiera z Zespołu ds. Równego Traktowania w BRPO biorą udział w kolejnych sesjach tematycznych seminarium Towards more effective engagement between NHRIs and the EU to protect and promote human rights in Europe podczas Walnego Zgromadzenia ENNHRI. Pierwszy dzień był poświęcony podsumowaniu dwuletniego projektu ENNHRI dot. praw osób starszych korzystających z instytucjonalnej opieki długoterminowej (We have the same rights - The Human Rights of older persons and long-term care in Europe).