Zawartość

Wspólne stanowisko organizacji międzynarodowych wyrażające poparcie dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-03-01

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNOHCHR), specjalny sprawozdawca ONZ ds. obrońców praw człowieka, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Rada Europy oraz Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI) wydali wspólne stanowisko, w którym wyrazili poparcie dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Autorzy oświadczenia podkreślili m.in., że:

  • instytucje, które reprezentują ściśle i harmonijnie współpracowały także z poprzednikami dr. Adama Bodnara na stanowisku rzecznika praw obywatelskich – Ewą Łętowską, Tadeuszem Zielińskim, Adamem Zielińskim, Andrzejem Zollem, Januszem Kochanowskim i Ireną Lipowicz,
  • doceniają niezależność i profesjonalizm urzędu RPO, który cieszy się dużym szacunkiem innych organów ochrony praw człowieka w Europie i poza nią, a przez wielu postrzegany jest jako modelowa krajowa instytucja ochrony praw człowieka,
  • potwierdzają akredytację przy Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Instytucji Promocji i Ochrony Praw Człowieka ze statusem A, jako instytucji funkcjonującej w zgodzie z Zasadami Paryskimi (uznano pełną niezależność i bezstronność Rzecznika w świetle uniwersalnego standardu międzynarodowego).

Przedstawiciele organizacji międzynarodowych oczekują na kontynuację bliskiej współpracy z urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie w pełni wykonywał swój mandat zgodnie z Zasadami Paryskimi.

Galeria

  • grafika przedstawiająca logo Rady Europy - biała literka e na niebieskim tle
    logo Rady Europy