Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

Data: 
2017-12-15
zdjęcie: sześć osób siedzi przy okrągłym stole

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami American Bar Association. Tematem rozmowy były kwestie związane z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na gwarancje niezależności sądownictwa. W spotkaniu wzięły udział  Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Główna Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych oraz Agnieszka Grzelak – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO.

Data: 
2017-11-23
zdjęcie: kilka osób siedzi przy stole

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Taszkencie i Samarkandzie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Porównawcze wskaźniki pomiaru postępów w obszarze praw człowieka; międzynarodowa praktyka i doświadczenie Uzbekistanu”.

Debata koncentrowała się na nowym podejściu do problemu przestrzegania praw człowieka, które ma mieć charakter ilościowy i polegać na wprowadzeniu pomiaru statystycznego nie tylko do celów oceny stanu przestrzegania praw człowieka, ale również do prowadzenia badań o charakterze porównawczym.

Data: 
2017-11-22
zdjęcie: kilka kobiet siedzi przy połączonych stołach

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek oraz przedstawicielki Zespołu ds. Równego Traktowania - Magdalena Kuruś i Anna Mazurczak, spotkały się z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Gruzji  Ekaterine Skhiladze, której towarzyszyły pracowniczki tamtejszego Biura.

Uczestniczki spotkania omówiły podejmowane przez Rzecznika działania w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także kwestie monitorowania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Data: 
2017-09-27
zdjęcie: kilka osób siedzi przy stole

Przedstawiciele Biura RPO spotkali się z Renatą Trenz - sędzią Sądu Konstytucyjnego Kraju Saary (Niemcy) przebywającą w Polsce w ramach programu wymiany sędziów European Judicial Training Network (EJTN).

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kompetencji procesowych RPO, bieżących wyzwań w zakresie prawa konstytucyjnego takich jak m.in. zapewnienie pewności prawa, a także struktury Biura i statystyk związanych z wpływającymi skargami.

Data: 
2017-09-12
zdjęcie: przy brązowym stole siedzi kilka osób

Harlem Désir, który od 18 czerwca 2017 r. pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy OBWE ds. Wolności Mediów, spotkał się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Specjalny sprawozdawca przebywa z wizytą w Polsce w związku z konferencją OBWE – Human Dimension Implementation Meeting, która w dniach 11 – 22 września odbywa się w Warszawie.

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-09-08
Cztery osobby pozują do zdjęcia na schodach przed budynkiem

W czeskim Brnie do piątku odbywa się dorocznie spotkanie grupy V4, czyli rzeczników praw obywatelskich Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W przyjętym oświadczeniu "Prawa człowieka dla każdego" ombudsmani (rzecznicy praw obywatelskich) państw Grupy Wyszehradzkiej podkreślili wspólne cele i wartości, a zwłaszcza znaczenie państwa prawa i ochrony praw człowieka, podstawowych wartości i godności każdego człowieka.

 

Data: 
2017-06-22
RPO z dyrektorem Narodowego Centrum Praw Człowieka w Uzbekistanie

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z prof. Akmalem Saidovem, dyrektorem Narodowego Centrum Praw Człowieka w Uzbekistanie, przebywającym z wizytą studyjną w Polsce.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy Narodowego Centrum Praw Człowieka Uzbekistanu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  w dziedzinie ochrony praw człowieka. Prof. Saidov podkreślił, że chciałby korzystać z doświadczenia polskiego urzędu w procesie transformacji i demokratyzacji w swoim kraju.

Data: 
2017-05-31
zdjęcie: przy białym stole siedzi kilka osób

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z delegacją szanghajskiego regionalnego biura przyjmującego skargi obywateli Chin. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków w Biurze RPO.

Rzecznik opowiedział o strukturze i działalności Biura oraz przybliżył gościom kompetencje RPO. Zbigniew Śpiewak, zastępca dyrektora Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków wyjaśnił, co dzieje się ze skargą, która trafia do Biura RPO.

Data: 
2017-05-23
zdjęcie: przy białym stole siedzi kilkanaście osób

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania spotkała się z delegacją Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci Parlamentu Europejskiego. Członkowie Komitetu przebywają z misją rozpoznawczą w Polsce.

Delegaci byli zainteresowani stanem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Polsce w kontekście wdrożenia tzw. Konwencji Stambulskiej. Pytania dotyczyły m.in. możliwości skorzystania z legalnego przerwania ciąży, edukacji seksualnej w szkołach oraz programów pomocowych prowadzonych przez rząd, w tym programu 500+.

Data: 
2017-05-17
zdjęcie: po prawej stronie siedzi mężczyzna, na wprost siedzi kilka osób

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk spotkał się z delegacją Rady Sądownictwa Republiki Słowacji, której przewodniczyła Jana Bajànkova.

Zastępca RPO przestawił gościom historię urzędu, podstawy prawne jego działania, a także strukturę i kompetencje. Mówił o przykładach postępowań sądowych, do których przystąpił Rzecznik.

Strony