Godło RP

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

Widok  miasta
Od 2019-05-29 do 2019-05-31

Od 29 do 31 maja 2019 r. w Bratysławie odbędzie się coroczne spotkanie ombudsmanów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Spotkania takie odbywają się regularnie od 2004 r. Są one praktyczną formą poszerzania  współpracy i okazją wypracowania najlepszych rozwiązań najważniejszych problemów z bieżącej działalności ombudsmanów regionu.

grafika: na niebieskim tle biała litera e i żółte gwiazdki
2018-09-28

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przetłumaczyło przyjętą 2 marca 2016 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy Rekomendację CM/Rec(2016)3 do państw członkowskich dotyczącą praw człowieka i biznesu.

Mężczyzna odpowiada na pytanie dziennikarzy, w tle napis Centrum Jasna
2018-09-19

Delegacja Komisji przyjechała do Polski, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Delegacja przybyła do Polski w czasie, gdy trwają konsultacje na temat rządów prawa między Radą do Spraw Ogólnych UE a władzami polskimi.

Osoby siedzą w sali
2018-09-14

14 września 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Liudmylą Denisową, rzeczniczką praw obywatelskich na Ukrainie.  

W spotkaniu uczestniczyli ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia wraz z osobami towarzyszącymi oraz zastępczyni RPO Hanna Machińska, a także przedstawiciele zespołów Biura RPO ds. równego traktowania oraz prawa karnego.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy stołach, na wprost siedzi mężczyzna mówiący do mikrofonu
2018-01-31

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Hanna Machińska spotkali się z uczestnikami szkolenia dla młodych dyplomatów z Niemiec i Francji. W czasie rozmowy poruszono kwestie dotyczące zasad działania polskiego RPO.  

zdjęcie: sześć osób siedzi przy okrągłym stole
2017-12-15

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami American Bar Association. Tematem rozmowy były kwestie związane z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na gwarancje niezależności sądownictwa. W spotkaniu wzięły udział  Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Główna Koordynator ds.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy stole
2017-11-23

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Taszkencie i Samarkandzie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Porównawcze wskaźniki pomiaru postępów w obszarze praw człowieka; międzynarodowa praktyka i doświadczenie Uzbekistanu”.

zdjęcie: kilka kobiet siedzi przy połączonych stołach
2017-11-22

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek oraz przedstawicielki Zespołu ds. Równego Traktowania - Magdalena Kuruś i Anna Mazurczak, spotkały się z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Gruzji  Ekaterine Skhiladze, której towarzyszyły pracowniczki tamtejszego Biura.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy stole
2017-09-27

Przedstawiciele Biura RPO spotkali się z Renatą Trenz - sędzią Sądu Konstytucyjnego Kraju Saary (Niemcy) przebywającą w Polsce w ramach programu wymiany sędziów European Judicial Training Network (EJTN).

zdjęcie: przy brązowym stole siedzi kilka osób
2017-09-12

Harlem Désir, który od 18 czerwca 2017 r. pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy OBWE ds. Wolności Mediów, spotkał się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Strony