Zawartość

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

dwóch mężczyzn w garniturach pozuje na niebieskiej ściance
2020-08-27

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odwiedził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Rzecznik spotkał się z Robertem Spano - Prezesem Trybunału. Rozmowa dotyczyła przestrzegania praw człowieka oraz roli ETPC w ich ochronie w Polsce i w Europie.

Wykres kołowy przedstawiający opisany rozkład czasu antenowego
2020-08-13

Łączny czas antenowy TVP poświęcony podczas wieczoru wyborczego 28 czerwca prezydentowi Andrzejowi Dudzie  (56 minut)  był dwukrotnie większy od łącznego czasu dla wszystkich pozostałych kandydatów (łącznie 21 minut) – zauważył RPO.

Figura przedstawiająca kobietę z wagą na tle nieba
2020-06-10

W maju na Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka został wybrany sędzia Róbert Ragnar Spanó, zasiadający w Trybunale z ramienia Islandii. Zastąpił on dotychczasowego prezesa Linosa-Alexandre Sicilianosa.

Sędzia Róbert Spanó od 5 maja 2019 roku piastował funkcję wiceprezesa Trybunału. W Trybunale zasiada od 1 listopada 2013 roku.

Flaga Unii Europejskiej
2020-04-23

- Obecnie szczególnie zajmuję się sprawami pandemii. Dotychczas przedstawiłem 66 rekomendacji z nią związanych, ale sprawy niezależności sądów wiążą się z pandemią, ponieważ nakładane ograniczenia praw i wolności obywatelskich wymagają niezależnego sądownictwa- powiedział RPO Adam Bodnar na posiedzeniu komisji LIBE Parlamentu Europejskiego.

Pięć osób składa wieńce
Od 2019-05-29 do 2019-05-31

W dniach 29 – 31 maja 2019 r. w Bratysławie odbyło się spotkanie Ombudsmanów z państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównymi tematami spotkania były zagadnienia równego dostępu do edukacji, adopcja i opieka zastępcza, mieszkalnictwo, bezdomność oraz odpowiedzialność Ombudsmana za szkody spowodowane przy wykonywaniu jego zadań.

grafika: na niebieskim tle biała litera e i żółte gwiazdki
2018-09-28

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przetłumaczyło przyjętą 2 marca 2016 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy Rekomendację CM/Rec(2016)3 do państw członkowskich dotyczącą praw człowieka i biznesu.

Mężczyzna odpowiada na pytanie dziennikarzy, w tle napis Centrum Jasna
2018-09-19

Delegacja Komisji przyjechała do Polski, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Delegacja przybyła do Polski w czasie, gdy trwają konsultacje na temat rządów prawa między Radą do Spraw Ogólnych UE a władzami polskimi.

Osoby siedzą w sali
2018-09-14

14 września 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Liudmylą Denisową, rzeczniczką praw obywatelskich na Ukrainie.  

W spotkaniu uczestniczyli ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia wraz z osobami towarzyszącymi oraz zastępczyni RPO Hanna Machińska, a także przedstawiciele zespołów Biura RPO ds. równego traktowania oraz prawa karnego.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy stołach, na wprost siedzi mężczyzna mówiący do mikrofonu
2018-01-31

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Hanna Machińska spotkali się z uczestnikami szkolenia dla młodych dyplomatów z Niemiec i Francji. W czasie rozmowy poruszono kwestie dotyczące zasad działania polskiego RPO.  

zdjęcie: sześć osób siedzi przy okrągłym stole
2017-12-15

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami American Bar Association. Tematem rozmowy były kwestie związane z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na gwarancje niezależności sądownictwa. W spotkaniu wzięły udział  Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Główna Koordynator ds.

Strony