Zawartość

Wycofanie wniosku do Trybunału w sprawie systemu izolacji nieletnich ze względu na bezpieczeństwo i porządek w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

Data: 
2016-08-30

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował § 25 pkt 4 i § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wskazując, że przewidziana w nich możliwość umieszczenia wychowanków tych placówek w tzw. izbach przejściowych ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, jako ograniczająca ich wolność osobistą powinna zostać uregulowana w akcie prawnym rangi ustawy.

Zaskarżone przez Rzecznika przepisy rozporządzenia zostały uchylone z dniem 10 lipca 2016 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2016r., poz. 995).

W związku z tym faktem Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 5 sierpnia  2016 r.  wycofał wniosek z dnia 22 lipca 2013 r. i wniósł o umorzenie postępowania.

Przemysław Kazimirski – zastępca dyrektora Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”:

Zmienione rozporządzenie wyklucza przede wszystkim możliwość izolowania nieletnich w oddzielnych pokojach, bez wskazania konkretnych powodów, a taka praktyka – jak wskazuje materiał zebrany przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji – była dosyć powszechna.  Dochodziło do sytuacji, w których np. za „dezorganizację zajęć” umieszczano na kilka tygodni nieletniego w odosobnionym pokoju, bez możliwości kontaktu z innymi wychowankami. Obowiązywała go szczególna dyscyplina np. w ciągu dnia nie mógł leżeć na łóżku, mógł tylko chodzić lub siedzieć, przez cały dzień musiał chodzić w piżamie, z kolegami zza ściany mógł porozumiewać się tylko za pomocą listów, które były czytane przez personel, zanim otrzymał śniadanie musiał zrobić 20 pompek i 20 przysiadów. W opinii przedstawicieli KMP przypadki, w których kumulacja dolegliwości wobec nieletnich izolowanych w ten sposób w jednoosobowych izbach przejściowych była znaczna, można uznać za nieludzkie i poniżające traktowanie
 


 

Galeria

  • Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

    Prawa osób pozbawionych wolności