Godło RP

Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej

 

1. Do zakresu działania Wydziału do spraw Współpracy Międzynarodowej należą zagadnienia:

1) opracowywanie okresowych planów wizyt Rzecznika za granicą oraz wizyt składanych w Polsce na zaproszenie Rzecznika;

2) organizowanie kontaktów Rzecznika z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi państw obcych w Polsce;

3) koordynowanie współpracy Rzecznika z międzynarodowymi instytucjami ombudsmańskimi i krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka;

4) inicjowanie i przygotowanie umów o współpracy między Rzecznikiem i ombudsmanami z zagranicy oraz krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka;

5) realizowanie Programu Współpracy Państw Partnerstwa Wschodniego Ombudsmanów; 

6) współpraca z Miejscami Pamięci i środowiskami ofiar II wojny światowej;

7) prowadzenie korespondencji oficjalnej Rzecznika  dotyczącej współpracy międzynarodowej, z wyjątkiem spraw pozostających bezpośrednio w kompetencji poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Biura.

 

2. Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji, wizyt oraz delegacji związanych z zakresem realizowanych zadań.

 

 

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)